אנחנו בכותרות


שילה אולימפי יוצא לדרך שנה שניה ברציפות - עיתון 741  8.11.19


חמ"ד שילה לובש חג - גל גפן,7.7.16

ממתקים לילדי משפחת הנקין - עיתון 471, פרשת חיי שרה


הורי התלמידים בשילה הפכו למורים - כתבה בגל גפן. עמ' 55-56