old_pages‏ > ‏

גמרא - כיתה ה בנים

נושא המשימה - מצוות לוייה של אורח, לפני הפרידה ממנו
עליכם להכין מצגת עם לפחות שתי שקופיות - ניתן להוריד מצגת ריקה בעל ידי לחיצה כאן:
(1) בשקופית הראשונה - עליכם להכין ציור + דו-שיח בין שני הרבנים שנפרדו בגמרא. אפשר למצוא את הסיפור בחוברת בעמוד 43-44.  בדקו שיש בשקופית כמה דברים:
        א - ציור או תמונה של רבנים                  ב - דו-שיח שמתאים למה שלמדנו בגמרא         ג- שמות של הרבנים על פי הסיפור בגמרא
(2) בשקופית השנייה - עליכם לכתוב במילים שלכם את הסיפור על הכנסת אורחים שלא מספיקה, הסיפור נמצא בחוברת בעמוד 48
(3) משימת רשות למי שמסיים - הכינו שקופית ובה מספרים על דמותו של רב שימי בר אשי. היעזרו במידע בעמוד 47 בחוברת. 

       
Comments