old_pages‏ > ‏

מרחב מדעים


ה
ורים יקרים!
אני שמחה לשתף אתכם בחלק מהווי הלמידה בשיעורי המדעים וטכנולוגיה בבית הספר שילה:
 התלמידים מתנסים בכיתת המדעים, עורכים תצפיות, יוצאים לחצר ועורכים דיון בעקבות צפייה בסרטים בנושאים הנלמדים.
אנו משלבים פעילויות מפרויקט "על מה דע" בו משתתף בית ספרנו. התלמידים נהנים מאד מפעילויות אלו המעשירות ומאתגרות אותם בהנאה ובכיף!
הסיורים הלימודיים המתוכננים בזמן הקרוב מותאמים לנושאי הלמידה בכל כתה על מנת להפיק תועלת מרובה במהלך הסיור.
לפניכם תמונות המדברות בעד עצמם...
ולכל התלמידים המקסימים! מצורפת לכם מצגת שיר פתיחה לשיעורי המדעים:
" לך התודה"
בברכה,
נחמה ראודי- רכזת מדעים ביה"ס שילה

תלמידי כתה ג' הפעילו את כיתות א' ב' בנושא: חנוכה שמח ובטוח!בעקבות נושא הלימוד-חומרי דלק
התלמידים קבלו דף משימה -בטיחות באש בחנוכה בהדלקת הנרות ובטיגון הלביבות.
 בסיום הפעילות קבלו מדבקה בנושא.

מצגת שיר פתיחה_ערוך.wmv

בדיקת תכונות מתכות כיתה ה'
התכת שוקולד בכיתה ה'
התנסות בכיתה ה'
לב של צל כיתה ו'
מצלמים את הצל בכיתה ו'
מתנסים ומתעדים בכיתה ה'
תהליך היציקה בכיתה ה'
תכונות המתכות
תלמידי כיתה ב' בשעת תצפית
תצפית בכתה ב'
תצפית מדעית בכתה ב'
חדר המדעים בשילה


מאת המורה נחמה ראודי- רכזת מדעים לכל תלמידי שילה היקרים! אני מאחלת לכם שנת לימודים שמחה ומוצלחת! שנה של צמיחה, למידה והנאה!