old_pages‏ > ‏מרחב מדעים‏ > ‏

מדעים - כיתה ב

תלמידי כתה ב' החמודים!
להלן תיאור משימה במדעים בנושא: סימני חיים
מצורף קובץ הוראות העבודה.
תאריך הגשת העבודה: י"ח בכסלו תשע"ה   10/12/2014
עבודה נעימה!
המורה למדעים- נחמה ראודי
ĉ
בית ספר שילה קרית אונו,
30 בנוב׳ 2014, 4:39
Comments