old_pages‏ > ‏מרחב מדעים‏ > ‏

מדעים כיתה ו

תלמידי כתה ו' השתתפו בפעילות חקר בתפוח פיס קרית אונו. 
בפעילות זו התלמידים בצעו חקר שלם בנושא נשימה ביצורים חד תאיים- שמרים.
התלמידים הקפידו לאורך כל הניסוי על דיוק על פי ההוראות והתוצאות תאמו להשערה שהעלו.
כמו כן, צפו התלמידים בהדגמות מדהימות בנושא אור ובערה לכבוד חנוכה.
אנו מצרפים כאן תמונות מהפעילות.


עבודת חקירה במדעים:
תלמידי כתות ו' חוקרים בנושאים מגוונים:
אור, בערה, שמרים ופטריות עובש.
תאריך הגשת העבודה:
  כ"ב בטבת תשע"ה 13/1/2015
עבודות  מצטיינות ייבחרו ליריד העירוני ובהמשך- למחוזי.
עמידה בלו"ז הנה חלק מהציון הניתן על העבודה.
שלב ביצוע הניסוי ייעשה בכתת המדעים בשיעור פרטני.
מחכה להתקדמותכם!
עבודה נעימה!
המורה נחמה ראודי


להלן כתובת המיל לשליחת התקדמות ולקבלת אישור הדפסה:
CHKIRAMA10KV@GMAIL.COMĉ
בית ספר שילה קרית אונו,
27 בנוב׳ 2014, 5:01
ĉ
בית ספר שילה קרית אונו,
27 בנוב׳ 2014, 4:54
Comments