הודעות כיתתיות ג'


תלמידים יקרים!
נא זכרו להצטייד ב:
מרקרים (מדגישים זרחניים) באופן קבוע בקלמר.
בקבוק מים - חובה
טישו- לשעת הצורך
 יום נעים!!!!
Comments