דבר הרב


"ונתחיל מבראשית"

בסיום תקופת החגים מסיימים את התורה, וחוגגים את השמחה ב"שמחת תורה".
מיד לאחר מכן, בשבת שבאה אחרי החגים, חוזרים שוב לתחילת התורה, לפרשת בראשית.
מדוע כל שנה חוזרים להתחלה? למה אי אפשר פעם אחת לעשות משהו אחר? 


אנחנו מחנכים את בנינו ואת בנותינו שהתורה היא לא רק דבר שלומדים, היא גם דבר שאוהבים. בגלל האהבה - חוזרים על התורה עוד פעם ועוד פעם. כאשר ילד קטן אוהב סיפור מסויים, הוא מבקש לשמוע אותו שוב ושוב. כך גם עם התורה. אנחנו אוהבים את התורה, ואנחנו רוצים ללמוד אותה שוב ושוב. 

למסר הזה, של "להתחיל מבראשית" יש השלכה נוספת על עבודתינו החינוכית. בכל שנה צריכים לחזור אל היסודות ואל הבסיס של הכל - המידות הטובות, הכבוד והערכים. גם תלמידנו הבוגרים צריכים לחזור כל שנה "מבראשית". גם התלמידים שמכירים את "שילה" מספר שנים צריכים לחזור ולשמוע את הכללים של בית הספר. כך אמרו חז"ל - "דרך ארץ קדמה לתורה". מהכין למדו חז"ל את המסר הזה? אחד מהמקומרת שלמדנו ממנו הוא מספר בראשית. ספר בראשית מקדים ומספר לנו את סיפורי האבות, סיפורים שאפשר ללמוד מהם על מידות טובות, כדי להעביר לנו את המסר הזה: "דרך הארץ" - המידות הטובות של האבות, "קדמה לתורה" - באה לפני שעם ישראל מקבל את התורה. 


יהי רצון שנצליח בהנחלת הערכים והמידות ובהנחלת אהבת התורה אצל כל התלמידים והתלמידות הבאים בשערינו!

Comments