משולחנה של היועצת

הורים יקרים שלום רב,

"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך..."

בעמדנו מספר שבועות לפני חג החנוכה, עלו בי מספר מחשבות על מהות הניצחון של המכבים על היוונים... מהי המהות הפנימית בפך השמן ששרד, מהי מהות ניצחון המעטים והחלשים על הרבים והגיבורים, כאשר הסיכוי האובייקטיבי לכך קטן מאוד. בהיבט הפיזי, אכן לא היה סיכוי כלל לניצחון במלחמה הזו. אולם בהיבט הפסיכולוגי, העניין ברור ומובן "לא בחייל ולא בכוח כי אם ברוחי".... רוחו של מתתיהו הייתה צוק איתן, מעגן של נפש חזקה ובצורה. בעגה המקצועית של ימינו נכנה אותה בשם "מוטיבציה". אל רוחו התנפצו כל אלילי יוון, והאש שבערה בליבו, היא אש המסמלת את הרוח. והיא זו שהצילה את העם היהודי מכליה. ניצחון צבאי אפשר לחגוג כמה דורות, אולם ניצחון רוח היא סמל לגבורת עולם ולגרעין נצחי, ועל כן עד היום אנו חוגגים את אותה הרוממות הנפשית במשך הדורות.

תפקידנו לחפש פך טהור זה, החבוי בתוך כל תלמיד ותלמידה, ולחושפו. כאשר הוא יימצא, תתגלה עצמתו שתאיר מעבר לכל חישוב מספרי.

אני מזמינה אתכם לנצל את ימי החנוכה למסע זיהוי המנוע הפנימי של ילדכם – למצוא מהם החוזקות הייחודיות שלהם. למצוא פעולות ופעילויות שיתנו להם ביטוי, יעצימו וירוממו את נפשם. הילד מתקשה בלימודים, אך אוהב לבשל? ניתן לו לבשל ארוחה בעצמו. נהלל ונשבח אותו על היצירה, ונעצים את כישרונותיו בתחום ונפתחם בכל דרך. זהו המנוע שייתן לו כוח ודחיפה להתמודד עם הצדדים החלשים יותר... 

מצורף שאלון חוזקות לזיהוי ומיפוי החוזקות הדומיננטיות של ילדכם. (לחצו כאן)

צרו לכם סביבון חוזקות – העתיקו 4 חוזקות מתוך שאלון החוזקות. הדביקו אותם סביבון, ושחקו עם הילדים – כל ילד בתורו יסובב את הסביבון. הסביבון ייעצר על חוזקה מסוימת והוא יצטרך לבחור את אחד המשתתפים במשחק (משפחה קרובה, רחוקה, חברי משפחה, חברי הכיתה...) ולספר מדוע בחר את החוזקה המאפיינת + דוגמה מהשטח לכך.

בברכת הוסיפו אור על הקיים,  "בית הלל יוסיף וילך"...

ליאת מירוז 

יועצת בית הספר


ĉ
בית ספר שילה קרית אונו,
15 בנוב׳ 2015, 1:39
Comments